Der er desvære 4 arrangementer i 2021, som må aflyses, pga Corona.

Det drejer sig om Søen rundt den 3/1-21, Generaldforsamlingen d 21/1-21, Suppeturen den 31/1-21 , samt busturen til Vintertur ved Rønbjerg d. 21/2-21.

Som det ser ud nu, regner vi med at starte vores motionsture op som planlagt, den 3/2-21. 

Da vi ikke er så mange på vores ture, har vi, i bestyrelsen, besluttet at
fortsætte med de ugentlige ture. 
Men der er regler, som vi skal overholde og især forsamlingsforbuddet er vigtigt.
Når der er kommet 9 personer laves der en gruppe som går med det
samme. Næste gruppe går med næste turleder der skal være mindst
50 meter mellem grupperne eller hver gruppe går deres egen rute.
Mindst en meter mellem hver person, så hold afstand og vis hensyn
til hinanden.

Al deltagelse sker på eget ansvar.
Husk hvis du er snottet, hoster eller er syg så bliv hjemme.
Som altid, følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om COVID-19

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul, og et godt nytår. Vi håber at I, og jeres nærmeste, har undgået at blive ramt af Corona.

 

Skanderborg Fodslaw kan give dig mange gode oplevelser i naturen

Vi kommer rundt på stier, veje, skov og strand i Skanderborg kommune.

Ved at være medlem af Skanderborg Fodslaw får du:

  • Motionsture afholdes det meste af året onsdag aften. Tryk her
  • Vi går samlet en tur på 1½ – 2 timer i almindeligt tempo.
  • Hvert år i maj / juni måned afholder vi Skanderborg Vandring.
  • Mossø Vandring afholdes i september.
  • Hvert år afholder vi motionstur til fordel Støtteforeningen Hospice Østjylland
  • Bryghusvandring hvert år i April / Maj Måned
  • Formiddagsmotion afholdes hele året mandag i ulige uger kl. 10.00